Zodpovězené dotazyBeta verze, RC
Zuzka zeptal se před 2 roky

Co u programu znamená, že je v Beta verzi a co to je RC? Prosím o laické vysvětlení. Mohou být takové verze škodlivé pro můj počítač?

1 Odpovědi
Administrator Personál odpověděl před 2 roky

V TRIVASU vyvíjíme software (programy) podle požadavku zákazníka.
 

První verze, která plně splní zákazníkovo zadání se nazývá ALFA VERZE.
Tu dostanou do rukou naši testeři a začínají s ní pracovat jako běžní uživatelé. Hledají chyby a možné slepé cesty. Programátoři (vývojáři) vše opraví a vrací zpět k testování až do prvotního vyladění programu.

 

Jakmile jsou všechny nalezené chyby odstraněny, bývá často vydávána BETA VERZE.
Ta má opravenou většinu chyb, ale pořád není stále 100% stabilní a bezchybná.
Betaverze jsou často poskytovány na internetu z důvodu testování skutečnými uživateli. Výhodou testování je fakt, že uživatel může zdarma používat daný software a vývojář získává důležité informace o jeho fungování. Takový produkt může ale mít i destruktivní účinky pro ostatní software počítače, ovšem vydavatel softwaru nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené jeho betaverzí.

 

To, co vznikne z betaverze po odstranění chyb, se nazývá RELEASE CANDIDATE (většinou se používá zkratka RC). RC je již velmi blízko finální verzi. Ke zkratce RC se obvykle přidává i číslice označující stupeň vývoje (RC1, RC2, RC3).

 

Nakonec vyjde plná verze. V ideálním případě by mohla být absolutně bez chyb 😀